top of page

SUMITOMO FINE CYCLO dla precyzji

1. NISKI LUZ

  Osiągnięto niski luz przy stabilnym optymalnym wyważeniu obciążenia.

2. Kompaktowy

  Trzy zakrzywione płyty służą do rozłożenia obciążenia i uczynienia go bardziej kompaktowym.

3. Typ podpory wału o dużej prędkości

  Ponieważ wał szybkobieżny jest podparty przez łożysko, ma on zastosowanie w specyfikacji, w której przykładane jest obciążenie promieniowe bez konieczności stosowania dodatkowych części.

  

4 .低振ruch

  Trzy zakrzywiona płyta zapewnia optymalną równowagę obciążenia.

5. Wysoki

  Poprawiona sztywność dzięki zwiększeniu liczby pinów wyjściowych i rozłożeniu obciążenia.

6.

  Wysoka sprawność realizowana jest dzięki tarciu tocznemu i optymalnemu wyważeniu obciążenia.

7

  Zęby o ciągłej krzywiźnie z dużą liczbą jednoczesnych filarów są odporne na uderzenia,

Ponadto w głównym mechanizmie redukcyjnym zastosowano łożyska o wysokiej zawartości węgla i chromu o dużej odporności na zużycie i uderzenia, dzięki czemu żywotność jest długa.

8. Dobra retencja wody

  Ponieważ kołnierz wyjściowy i część redukcyjna można oddzielić, konserwacja jest łatwa.

9. Dobry montaż

  Ponieważ smar jest wstrzykiwany, można go montować w urządzeniu tak, jak jest.

      Seria 2FA

 

(Odziedziczył mocne strony serii FA i dodatkowo rozszerzył funkcję obsługi obciążenia zewnętrznego serii 1FA.)

SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO
SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO
SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO
SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO
SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO

1) Sztywność i UTRACONY RUCH

Krzywa histerezy pokazuje zależność między obciążeniem a przemieszczeniem (kątem śruby) wału wolnoobrotowego od strony wału wolnoobrotowego do znamionowego momentu obrotowego, a obciążenie jest przykładane powoli w celu sterowania wałem szybkoobrotowym.
Ta krzywa histerezy podzielona jest na dwie części: odkształcenie około 100% momentu znamionowego i odkształcenie około 0%.Pierwsza z nich nazywana jest stałą sprężystości, a druga to LOST MOTION.

  Stała sprężystości...
UTRACONY RUCH ····Kąt gwintu przy ±3% znamionowego momentu obrotowego

Tabela 1 Wartości wydajności

Nr typu Znamionowy moment obrotowy wejściowy
1750 obr./min
(kgf)UTRACONY RUCHstała sprężyny
kgf/łuk min

pomiar momentu obrotowego
(kgf) utracony ruch
(łuk min)

A1514,5±0,441 łuku min28

A2534±1,0210

A3565±1,9521

A45135±4,0545

A65250±7,5078

75380 ± 11.4110

Uwaga) arc min oznacza część „kątową”.
       Stała sprężystości reprezentuje wartość średnią (wartość reprezentatywną).

  (Przykład obliczenia kąta śruby) góra

 

Na przykładzie A35 oblicz kąt śruby, gdy moment obrotowy jest przykładany w jednym kierunku.

  1) Gdy moment obciążenia wynosi 1,5 kgf*m (gdy moment obciążenia znajduje się w obszarze utraconego ruchu) 
2) W przypadku obciążenia momentem obrotowym 60kgf*m

 

2) wibracje

Drgania oznaczają drgania [amplituda (mmp-p), przyspieszenie (G)] na tarczy, gdy na tarczę zamocowaną na wale wolnoobrotowym i obracaną silnikiem jest obciążenie bezwładnościowe.

  Rysunek 2 Wibracje Wibracje koła zamachowego zęba (niska prędkość obrotowa)

(Warunki pomiaru) 

  Formularz
moment bezwładności po stronie obciążenia
promień pomiaru
Dokładność wymiarowa montażu FC-A35-59
1100kgf cm s^2
550m²
Patrz rysunki 7, 8 i tabela 8

   szczyt

3) Błąd transmisji kąta

Błąd transmisji kąta oznacza różnicę między teoretycznym wyjściowym kątem obrotu a rzeczywistym wyjściowym kątem obrotu, gdy wprowadzono dowolny obrót.

Rys. 3 Wartość błędu transmisji kąta

(Warunki pomiaru) 

  Formularz
stan obciążenia
Dokładność wymiarowa montażu FC-A35-59
bez obciążenia
Patrz rysunki 7, 8 i tabela 8

4) Moment obrotowy bez obciążenia

Moment obrotowy bez obciążenia oznacza moment obrotowy wału wejściowego wymagany do obracania reduktora w stanie bez obciążenia.

  Rys. 4 Wartość momentu obrotowego biegu jałowego

Notatka 1. Rysunek 4 przedstawia średnią wartość po operacji.
       2. Warunki pomiaru

  temperatura obudowy
Dokładność wymiarowa montażu
Smar 30 ℃
Patrz rysunki 7, 8 i tabela 8
smar

  

 

5) Zwiększ początkowy moment obrotowy

Moment rozruchowy przyspieszania oznacza moment wymagany do uruchomienia reduktora od strony wyjściowej w stanie bez obciążenia.

  Tabela 2 Wartość momentu obrotowego dla zwiększonego rozruchu

Model zwiększający moment rozruchowy prędkości (kgf)

A152.4

A255

A359

A4517

A6525

A7540

Notatka 1. Rysunek 4 przedstawia średnią wartość po operacji.
       2. Warunki pomiaru

  temperatura obudowy
Dokładność wymiarowa montażu
Smar 30 ℃
Patrz rysunki 7, 8 i tabela 8
smar

6) Wydajność

Rysunek 5 Krzywa sprawności 

Zmiany sprawności w zależności od wejściowej prędkości obrotowej, momentu obciążenia, temperatury smaru, wrzenia przy zwalnianiu itp.

Na rysunku 5 przedstawiono wartości sprawności dla wejściowej prędkości obrotowej, gdy katalogowy moment obciążenia znamionowego i temperatura smaru są stabilne.

Wydajność jest wyświetlana w linii o szerokości uwzględniającej zmiany wynikające z numeru modelu i współczynnika redukcji.

Rysunek 6 Krzywa kalibracji sprawności u góry

Wartość efektywności korekcji = wartość efektywności (rysunek 5) × współczynnik korekcji efektywności (rysunek 6)

Główny)

1. Gdy moment obciążenia jest mniejszy niż moment znamionowy, wartość sprawności spada.Patrz Rysunek 6, aby znaleźć współczynnik korekcji sprawności.

2. Jeśli stosunek momentu obrotowego wynosi 1,0 lub więcej, współczynnik korekcji wydajności wynosi 1,0.

7) Obciążenie promieniowe wału szybkobieżnego/obciążenie wzdłużne

Gdy koło zębate lub koło pasowe jest zamontowane na wale szybkoobrotowym, należy używać go w zakresie, w którym obciążenie promieniowe i obciążenie wzdłużne nie przekraczają dopuszczalnych wartości.
Sprawdź obciążenie promieniowe i obciążenie wzdłużne wału szybkoobrotowego zgodnie z równaniami (1) do (3).

1. obciążenie promieniowe Pr

 

2. Obciążenie oporowe Pa

 

3. Gdy obciążenie promieniowe i obciążenie wzdłużne działają razem

 

Pr: obciążenie promieniowe [kgf]

Tl: moment obrotowy przenoszony na szybkoobrotowy wał reduktora [kgf ]

R: Promień [m] dla podziałek kół zębatych, kół zębatych, kół pasowych itp.

Pro: Dopuszczalne obciążenie promieniowe [kgf] (tabela 3)

Pa: Obciążenie ciągu [kgf]

Pao: Dopuszczalne obciążenie wzdłużne [kgf] (tabela 4)

Lf: Współczynnik położenia obciążenia (tabela 5)

Cf: Współczynnik połączenia (tabela 6)

Fs1: współczynnik udarności (tabela 7)

  

Tabela 3 Dopuszczalne obciążenie promieniowe Pro (kgf) góra

Numer modelu wejściowa prędkość obrotowa obr/min

4000300025002000175015001000750600

A15232526283031363942

A25343740434547545964

A35  5053576063727985

A45   626770738492100

A65     90951001141261335

A75      120126144159170

  

Tabela 4 Dopuszczalne obciążenie wzdłużne Pao (kgf) 

Numer modelu wejściowa prędkość obrotowa obr/min

4000300025002000175015001000750600

A15252932353740485662

A25374246515559718290

A35  6166747884102111111

A45   103114122131131131131

A65     147147147147147147147

A75      216232282323327

  

Tabela 5 Współczynnik położenia obciążenia Lf 

L
(mm) Nr modelu

A15A25A35A45A65A75

100,90,86     

150.980.930.91    

2012.510.960.89  

251.561.251.090.94  

301.881.51.30.990.890.89

352.191.751.521.130.930.92

40  21.741.290.970.96

450   1.961.451.020.9

50   2.171.611.141.09

60     1.941.361,3

70      1,591,52

80      1.821.74

L (mm), gdy Lf = 1 162023314446

  szczyt

Tablica 6 Współczynnik połączenia Cf Tablica 7 Współczynnik udarności Fs1

Sposób połączeniaCf

Łańcuch1

bieg 1.25

Pasek rozrządu 1.25

Pasek klinowy 1,5

Stopień uderzeniaFs1

Gdy wpływ jest niewielki1

W przypadku lekkiego wstrząsu 1-1,2

W przypadku silnego wstrząsu 1,4~1,6

8) Dokładność wymiarowa montażu

Rys. 7 Sposób montażu

●Reduktor CYCLO serii FA powinien być montowany w oparciu o wyprowadzenie na rysunku 7 ABC.

● Aby zmaksymalizować wydajność produktu, należy zapoznać się z Tabelą 8 montaż dokładności wymiarowej do projektowania i produkcji.

  

Rysunek 8 Dokładność wymiarowa montażu góra

● Ponieważ na obudowę wywierany jest nacisk, wewnętrzna średnica obudowy powinna być mniejsza niż φa.

●Głębokość kołnierza mocującego powinna być większa niż b.

●Aby uniknąć kolizji między kołnierzem wyjściowym a częścią redukcyjną, wymiar montażowy między obudową a kołnierzem montażowym powinien wynosić M±C.

Zalecana dokładność części montażowej jest pokazana w Tabeli 8. Zainstalowany we współosiowości i równoległości

●Zalecane prowadnice do montażu części to d, e i f w Tabeli 8.

  

Tabela 8 (jednostka: mm) 

numer modelu a
maks. b
min k
Minimum M±C dla środka osi obrotu instalacji
równoległość współosiowości

defghij

A15905415,5±0,3φ115H7φ45H7φ85H7φ0,030φ0,030φ0,030φ0,025/87

A251156521±0,3φ145H7φ60H7φ110H7φ0,030φ0,030φ0,030φ0,035/112

A351446524±0,3φ180H7φ80H7φ135H7φ0,030φ0,030φ0,030φ0,040/137

A451828627±0,3φ220H7φ100H7φ170H7φ0,030φ0,030φ0,040φ0,050/172

A652268633±0,3φ270H7φ130H7φ210H7φ0,030φ0,030φ0,040φ0,065/212

A752628638±0,3φ310H7φ150H7φ235H7φ0,030φ0,030φ0,040φ0,070/237

bottom of page